Kameraovervåkning i Hamarvik Båtforening

Etter flere henvendelser fra medlemmer om tyveri fra båter og redskaper lagret i havna, har styret vedtatt å investere i kameraovervåkning av flytebryggene. Kameraene er plassert slik at all ferdsel på flytebryggene registreres av kamera og lagres i en kortere periode, jfr. hensyn til personvernet. Det er vaktselskapet SECVAKT som står ansvarlig for montering, driften og vedlikeholdet av anlegget, og det er kun de som også får tilgang til opptakene. Men ved en hendelse hvor Politiet er involvert, vil de få tilgang i forbindelse med en eventuell etterforskning. 

Båtforeningen har i sommersesongen ca. 80 båter i marinaen, og styret mente derfor at dette er et viktig tiltak for å sikre medlemmenes eiendeler i havna. Et tilleggsgode er at medlemmene kan få redusert forsikringspremie for sin båt, når anlegget er videoovervåket. (enkelte selskap gir ikke reduksjon) Styret mener dette tiltaket også gir båtforeninga et kvalitetsstempel, samtidig som det er en sikkerhet for medlemmenes eiendeler.

Styret 

Oversiktskart over havneanlegget. 

Klubbhus

Klubbhuset med sine 48 kvadrat har to etasjer. Det som med alt annet er også dette bygd på dugnadsånd i 2017 
 

Kjøkken og oppholdsrom 

I første etasje er det kjøkken og oppholdsrom med flere bord. Lokalet kan også leies til små arrangement. I tillegge har man en stor terrasse for å slappe av og nyte båt-trafikken. 
 

Dusj muligheter 

I egne rom finner man dusj muligheter, vask og  toalett. Det er også eget toalett inne på oppholdsrommet. 
 

Vasking av klær 

Skulle du komme sjøveien og behovet være vasking av klær, så er også det en fin mulighet man har. 
 


Våre Sponsorer