Priser

Hamarvik Båtforening 2022

Båtplass 4,5 meter

Kjøp av båtplass Stor

Årsavgift  3.000,- NOK                     

Større en 4,5 meter årsavgift 3.500,- NOK

35.000,- NOK

Båtplass  3,5 meter

Kjøp av båtplass mellomstor

Årsavgift  2.500,- NOK

30.000,- NOK

Båtplass  2.5 meter

Kjøp av båtplass Liten

Årsavgift  2.300,- NOK 

27.000,- NOK

Midlertidlig leie av stor plass

Pr mnd

500,- NOK

Midlertidig leie av liten båtplass

 Pr mnd

300,- NOK

Leie av Strøm

Strøm til oppvarming av båter. Fra avlest kwh- måler

Samme gjelder strøm tilkoblet Naust fra Båtforeningn

1.50 pr kwh

Havneansvarlig

Strømbestilling må avtales med Havneansvarlig telefon "kommer"

Strøm til lading og reparasjoner inngår i årsavgiften.

 Leie av klubbhus for medlemer 

 + vasking

Bestilling avtales med Iver Tanemsmo telefon 480 30 294

Er du ikke medlem                                                                      2000,- NOK

1000,-  NOK

Medlemskontigent for alle medlemer

Ønsker du å være medlem av Hamarvik Båtforening 

300 NOK