Histore

Etableringen 

Landstedet Hammerviken


I 2000 da Frøyatunellen ble åpnet, var også havna ferdig mudret, med en midlere vannstand fra 6-8 meter.
Det var da Arne Hammervik og Roy Bårdsen startet arbeidet med å etablere en småbåthavn. Etter hvert fikk de med seg flere, og på styremøte - som også var et stiftelsesmøte- den 3.mai 2002, ble Hamarvik Båtforening stiftet.

Tidlig på 1990 tallet startet Statens vegvesen arbeidet med grunnavståelsene for fastlandssambandet for Frøyatunellen.
Planen fra starten av, var at det som i dag er havna, skulle gjenfylles og benyttes til industriareal. Men befolkningen protesterte høylytt mot disse planene. Som et "plaster på såret" for å anlegge et industriområdet midt i bygda, ble det vedtatt å etablere en fiskerihavn, hvor også båtforeningen kunne etablere en marina for fritidsbåter.

Det første styre besto av Tore Dahl, Arvid Hammernes, Arne Hammervik, Jan Ivar Tanemsmo og Roy Bårdsen, som var den første leder i foreninga.
På våren i 2000, på et møte arrangert av Statens Vegvesen v/ Harald Storflor og Grendalaget, fikk de som hadde rettigheter i havna fra tidligere, tildelt sine nausttometer. Da alle var tildelt, var det to tomter ledige. Her var det Grendalaget som sterkt bidrog til at disse to ledige tomtene skulle tildeles vederlagsfritt til båtforeninga, som da var under etablering. 

Og slik ble, nesten - for da tomtene skulle formelt overføres til båtforeninga, krevde Frøya Kommune Kr 10.000,- for tomtene.
Vi måtte da skrape sammen midler, slik at kommunen fikk den summen de krevde.
På disse to tomtene er det i dag bygd et flott klubbhus, som kan benyttes av medlemmene i båtforeninga, og befolkningen i grenda når de måtte ønske det.

En hver organisasjon eller forening trenger ildsjeler, også Hamarvik Båtforening.
Det er lagt ned mye arbeid gjennom de 18 år båtforeninga har eksistert, og derfor kan vi i dag presentere en veldrevet forening med et meget flott anlegg.
Vi takker alle som har bidratt i form av dugnad til dette flotte anlegget, "ingen nevnt og ingen glemt" er det et ordtak som sier, men vi må spesielt få rette en stor takk til ildsjelene Jan Ivar Tanemsmo, Leif Angelvik og Fredrik Sandvik, for deres store innsats og interesse for båtforeninga.

Når dagens ildsjeler ønsker mer fritid, får vi håpe at nye ildsjeler dukker opp og ønsker å bidra til å vedlikeholde og bevare det flotte anlegget vi har i dag.
Takk til alle som har bidratt og som fortsatt bidrar til å holde anlegget i orden.

DUGNAD PÅ REDSKAPSBOD

Selvfølgelig var det naturlig å spørre Anton og Reidar, to drevne snekkere med minst 80 års erfaring.
Anton Haftorsen med mange års erfaring som snekker her fra Frøya, og Reidar Sandvik, i tillegg til lang erfaring med snekkerarbeid, drev han i mange år eget snekkerfirma i Trondheim. Reidar er nå pensjonist, mens Anton venter til neste år med å bestemme over sin egen tid.
Da vi tok kontakt med dem, var svaret ja med en gang. Vi snakket litt om hvordan styret så for seg en slik redskapsbod, men jeg fant fort ut at dette måtte jeg selvfølgelig gi over til disse to fagfolkene, å bygge en praktisk kombinasjon for søppel- og redskapsbod.
Etter første time med jobbing, fikk jeg en telefon fra Reidar om at halve boden ville berøre naboeiendom. Dermed måtte vi avslutte jobben til vi fikk godkjenning fra kommunen.
Nå er boden ferdig og tatt i bruk. Flott utført jobb av våre snekkermedlemmer og båtentusiaster.
Stor takk til Reidar og Anton for vel utført jobb!