Artikler 

Denne jobben er nok væravhengig, hvor lang tid dette tar tørr vi ikke ha noen formening om i dag, men vi kommer til å jobbe kontinuerlig når servicebåten er ferdig, og været tillater det.
En gruppe personer har frem til nå jobbet med klargjøring av fortøyningsutstyr, lodd, ploganker, spleising av tau og kapping av kjetting, og alt er nå klart til servicebåten ankommer havna.


Mye arbeid gjenstår og vi håper at de som blir kontaktet (her på Frøya), har anledning til å bistå i resterende dugnadsarbeidet. De som bor utenom Frøya, kan få en dugnadsmulighet i vår/sommer, da skal vi skifte ut ca. 300 rustne bolter og noe dårlig tre-dekke i de gamle flytebryggene. 😊
For å justere og ferdigstille nye plasser, må vi flytte noen båter på de eksisterende bryggene, for å kunne skifte utriggere. Til dette arbeidet plukker vi ut mannskap som vil slepe ut de aktuelle båtene, mens vi skifter utrigger. Vi ber herved båteierne om tillatelse til dette. Om noen ønsker å flytte sine båter selv, må de kontakte undertegnede så snart som mulig. (913 99 647)
Den midlertidig flyttingen vil bli utført på en sikker og skånsom måte, av erfarne båtfolk.


En stor takk til dugnadsgjengen og slepemannskapet så langt, en spesiell takk til Ole Melvin som har lånt ut sitt bygg, truck, materiell og utstyr. Dette har vært til utrulig stor hjelp, og spart oss for mange tunge løft.

Da håper jeg vi treffer flere av våre medlemmer til dugnadsarbeid fremover, jeg tar kontakt når vi trenger hjelp. 

Hilsen Rolf.