Visjon og verdier

Vår visjon er, å legge til rette for at våre medlemmer, grendafolket og andre, kan ha et godt felleskap gjennom arbeidet med sine fritidsbåter i havna.

Våre verdier, er å ha frivillige motiverte medarbeidere som fremmer båtfolkets interesser.

Vårt arbeid for medlemmene skal preges av troverdighet, engasjement, likebehandling, og gjennom dette, bygge et godt renommé for båtforeninga.   

HAMARVIK BÅTFORENING

STYRET