Nettkamera fra havnen

Direktebilder fra vårt webkamera som viser nye bilder vært minutt 24/7.  .