Nettkamera fra havnen

Direktebilder fra vårt webkamera som viser nye bilder vært minutt 24/7.  

           

Ønsker du et større bilde fra kamera trykk her


.