Artikler

Nyheter & Informasjon

Nyheter og informasjon finner du her. Her vil viktig info og nyheter være tilgjengelig for medlemer og andre. Under finner du de tre siste sakene vi har lagt ut.  

Kameraovervåkning i Hamarvik Båtforening

Etter flere henvendelser fra medlemmer om tyveri fra båter og redskaper lagret i havna, har styret vedtatt å investere i kameraovervåkning av flytebryggene. Kameraene er plassert slik at all ferdsel på flytebryggene registreres av kamera og lagres i en kortere periode, jfr. hensyn til personvernet. Det er vaktselskapet SECVAKT som står ansvarlig for montering, driften og vedlikeholdet av anlegget, og det er kun de som også får tilgang til opptakene. Men ved en hendelse hvor Politiet er involvert, vil de få tilgang i forbindelse med en eventuell etterforskning.

Båtforeningen har i sommersesongen ca. 80 båter i marinaen, og styret mente derfor at dette er et viktig tiltak for å sikre medlemmenes eiendeler i havna. Et tilleggsgode er at medlemmene kan få redusert forsikringspremie for sin båt, når anlegget er videoovervåket. (enkelte selskap gir ikke reduksjon) Styret mener dette tiltaket også gir båtforeninga et kvalitetsstempel, samtidig som det er en sikkerhet for medlemmenes eiendeler.

Styret 

Nå kan du vipps penger direkte for Havneleie 

og betaling til leie for klubbhuset. "Samme nummer"

Arkiv

Årsmøte protokoll 2020

Nå kan du laste ned protokoll fra Hamarvik Båtforening dom hadde årsmøte 20.mai 2020


Bli med på dugnaden også på sjøen!

Båtlivet er ofte sosialt, men nå må vi følge regelen om ikke å samles mer enn fem personer. Dra på båttur med familien eller folk du omgås daglig, men unngå å møte nye mennesker. Hold avstand til andre båter og andre folk. Ikke legg deg utenpå (longside) med andre båter i havn, og hold avstand også når du bunkrer. Det beste i disse dager er å finne en fin naturhavn for seg selv, hvor man kan nyte naturen og eget selskap.

Frisk luft er sunt, og båtlivet kan bidra positivt til folkehelsen om man følger koronavett-regler.

Nå kan du få gratis registrering

Hei sann!

Er ikke din båt registrert i småbåtregistret ?? Nå er det gratis ut året.

Priser i Småbåtregisteret i 2019: Nyregistrering koster kr 460. Prisen inkluderer båtkort til hovedeier og 2 båtskilt med registreringsnummer. Du betaler ikke årsgebyr på en båt det kalenderåret du nyregistrerer båten.

Omregistrering koster kr 285. Prisen inkludere båtkort til hovedeier. Hvis en ønsker nye båtskilt (2 stk) koster det kr 175 i tillegg. Du betaler ikke årsgebyr på en båt det kalenderåret du omregistrerer båten.

Båtskilt (2 stk) koster kr 175 og båtkort koster kr 60.

Årsgebyr er kr 230. Har du flere båter er det kr 115 pr båt for de påfølgende båtene.

Årsgebyr sendes ut til registrert hovedeier og beregnes på alle båter som vedkommende har registrert (og står som hovedeier på) pr 1. januar. Årsgebyret bidrar til et oppdatert, korrekt register. Båteiere glemmer å gi beskjed om at en registrert båt er solgt eller kondemnert og blir minnet om dette ved utsendelse av årsgebyr.   Gå direkte til siden her : https://sbr.rs.no 

Regler for bruken av vannskuter

Kjøring med vannscooter reguleres i utgangspunktet av de alminnelige reglene om fartøy. Regler om aktsom ferdsel, avstand til badende og fartsbestemmelser i sjø gjelder for førere av vannscootere på lik linje med førere av andre fartøy. I tillegg har flere kommuner innført lokale forskrifter som regulerer bruk av vannscooter i eget sjøområde.

For alle førere av vannscootere gjelder følgende regler:

  • Fører av vannscooter skal utvise forsiktighet og avpasse farten etter forholdene
  • Vannscootere som passerer innenfor en avstand av 50 meter fra steder hvor bading pågår, skal ikke gå med større fart enn 5 knop
  • Alle brukere av vannscootere skal være iført flytevest
  • Har vannscooteren mer enn 10 hk må føreren være fylt 16 år
  • Har vannscooteren mer enn 25 hk, skal førere født 1. januar 1980 eller senere ha båtførerbevis.

Kommuner kan regulere bruk av vannscooter særskilt dersom det er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel, forsvarlig forvaltning av farvannet, ivaretakelse av miljø eller friluftsliv. I tillegg har noen nasjonalparker, landskapsvernområder og lignende lokale regler om bruk av vannscootere.

I Stortingsmelding (Meld.St.nr 30 (2018-2019) Samhandling for betre sjøtryggleik fremgår det at Regjeringen vurderer at det i tillegg skal kreves hurtigbåtsertifikat for førere av båter over 50 knop.

Årsmøte protokoll 2019

Her kan du laste ned årsmøte-protokollen for Hamarvik Båtforening

Innfører medlemsavgift.

Av Petter Vidar Vågsvær den 30.03.2019.

Båtforeningen innfører ny medlemsavgift, dette ble bestemt på årsmøte den 28.03.2019  Forslag om en ny separat medlems kontingent for alle medlemmer. Uavhengig av årsleie på båtplass. Forslag til 300 kr ble fremmet. Slik at de som ikke har båtplass, også kan være korrekte medlemmer i Hamarvik Båtforening.   Dette ble dermed enstemmig vedtatt å innføre en egen medlemskontingent på kr 300. Denne gjelder da alle hoved og støttemedlemmer. Ny webside og facebook side

    Webkamera live

 AV : Jan Ivar Tanemsmo  29.03.2019

Båtforeningen har fått en helt ny og mer brukervennlig nettside. Den nye nettsiden samkjøres også med den nye Facebook siden til HBF. Et enstemmig styre gikk inn for dette og at Petter Vidar Vågsvær er web-ansvarlig og skal drifte siden. Det er FFB-MEDIA som har sponset en god del av siden med ferske bilder, oppsett, video og nytt webkamera. Siden kommer opp 1. april 2019

Av: Petter Vidar Vågsvær  30.03.2019 

Som alle har lagt merke til så har nettkamera vært oppe en liten stund. Rolf Hamarvik har vært behjelpelig med vegg og sette det på og strøm. Dermed kunne vi få bilder på nett 24/7. Her kan man følge flo og fjære som er nyttig når man skal sette ut båt. Følg været og båttrafikken inn og ut av havna.

Styret vedtok i vår å søke kommunen om utvidelse med 6 båtplasser på hver flytebrygge, til sammen 18 ny plasser.
Samtidig ble det også vedtatt å søke om utlegg av en flytebrygge på ca. 120m på Aqualine-siden av havna.
Her vil det bli en kombinasjon med vanlige båtplasser og et samarbeid med serviceselskap om å anlegg plass for større båter:
Antall båtplasser vil bli etabler etter behov.
Frøya Transportsentral v/ Stig Sæther, ga båtforeninga fri tilgang til å etablere adkomst til det fremtidige anlegget, parallelt med nedgangen til deres flytebrygge.


Utvidelse av antall båtplasser

Av Rolf Hammervik den 22.09.2018.  Sist oppdatert 22.11.2018.

 En flott gest til båtforeninga. Dette er et godt eksempel på at enkelte firma støtter opp om frivillige arbeidet som gjøres i bygda. Næringslivets ansatte, trenger også fritidsaktiviteter, og det er derfor viktig at bedriftene støtter opp om båtforeningens arbeid med å legge til rette for muligheter til fritidsaktiviteter, både for bedrifter, ansatte, og befolkningen i og utenfor grenda.
Skarsvaag Boat AS, COOP Hamarvik og Fosen Verkstedservice AS har også bidratt til at båtforeninga kan realisere dette prosjektet, gjennom å stille som sponsorer for båtforeninga.
Det må også nevnes at en entusiastisk grunneier Bjarne Ulrik Johansen, har gitt oss fri grunn til å etablere flere parkeringsplasser, som det nå melder seg behov for, når de nye båtplassene blir etablert. En stor takk til Inger Wedø som ga oss mulighet til adgang til en av våre flytebrygger.

En stor takk til våre sponsorer for økonomisk bistand til drifta og nye prosjekt, og til Bjarne Ulrik og Inger Wedø, som har gitt areal til parkering og adkomst.


Dugnad på Redskapsboden

Av Rolf Hammervik den: Torsdag 22.nov 2018.

Selvfølgelig var det naturlig å spørre Anton og Reidar, to drevne snekkere med minst 80 års erfaring.
Anton Haftorsen med mange års erfaring som snekker her fra Frøya, og Reidar Sandvik, i tillegg til lang erfaring med snekkerarbeid, drev han i mange år eget snekkerfirma i Trondheim. Reidar er nå pensjonist, mens Anton venter til neste år med å bestemme over sin egen tid.

Da vi tok kontakt med dem, var svaret ja med en gang. Vi snakket litt om hvordan styret så for seg en slik redskapsbod, men jeg fant fort ut at dette måtte jeg selvfølgelig gi over til disse to fagfolkene, å bygge en praktisk kombinasjon for søppel- og redskapsbod.
Etter første time med jobbing, fikk jeg en telefon fra Reidar om at halve boden ville berøre naboeiendom. Dermed måtte vi avslutte jobben til vi fikk godkjenning fra kommunen.
Nå er boden ferdig og tatt i bruk. Flott utført jobb av våre snekkermedlemmer og båtentusiaster.
Stor takk til Reidar og Anton for vel utført jobb!