Informasjon om WiFi

Hamarvik Båtforening

WiFi nett tilgang

Båtforeningen er i stadig utvikling med å finne gode løsninger og servicetilbud. Dette for både tilreisende og for båtforeningen medlemer. Slik det er pr. idag har vi ikke et slik tilbud om nett-tilgang.