Styret

Jan Ivar Tanemsmo 

Leder

Telefon: 901 91 599


Kristian Karlsen

Styremedlem 


Odd Rune Tønder

Styremedlem


Robert Bremnes 

Styremedlem 


Thomas Sandvik 

Økonomi/Kasserer


Gunn Åse Hammervik

Vara til Styret