Styret

Jan Ivar Tanemsmo 

Leder

Telefon: 901 91 599


Tormod Aursøy

Nestleder 


Rolf Hammervik

Sekretær


Vebjørn Gulbrandsen 

Styremedlem/Havnesjef 


Thomas Sandvik 

KassererEirik Hauan

Revisor

Gunn Åse Hammervik

Varamedlem