Sanitær

Toalett og dusj kan du få tilgang til ved å ringe telefon 480 30 294 -913 99 647. Du få da tilgang til en kode til døren.

Skulle du komme i båt og må vaske klær, så finnes det muligheter til å få gjort dette i vårt klubbhus.