Nødetater 

       

Frøya legekontor            

Sørveien 17 A, 7260 Sistranda

Telefon kontortid 72 44 70 80

Akutte hjelp 

RS 142 Horn Flyer

I operativ tjeneste stasjonert på Fillan på Hitra. 

 Telefon 916 79 642