Minneord

Arne Hammervik

    Arne Hammervik  1949 - 2019

Vi mottok med stor sorg, budskapet om Arnes bortgang.

Arne vokste opp på Hammarvika og viet hele sitt voksne liv til arbeid på sjøen, først gjennom fiske, deretter gjennom mange år på Fosen Trafikklag sine båter mellom Trondheim og Frøya. Han var også mannskap i mange år på Fosens fergetrafikk mellom Hitra og Frøya, og tilslutt frem til pensjonsalder, som mannskap på Fosens båter mellom Sistranda og øyrekka.
Og nettopp hans arbeid og lange erfaring på sjøen, gjorde at han tidlig på år 2000 så muligheten og nytten av at Hammarvika nå kunne få sin egen båtforening.
Arne var en av initiativtakerne til å starte Hamarvik Båtforening. Han var også med i det første styret for båtforeningen, som offisielt ble startet i 2003. Han bidro sterkt med sin erfaring når planene for båtforening skulle utarbeides.
Hans gode erfaring med båt og sjøliv, kom også båtforeningen til stor nytte i flere år etter oppstarten, med tanke på ettersyn og vedlikehold.
Arne var lett å be om råd, og stilte villig opp på dugnadsarbeid. Han var et flott menneske og hyggelig å arbeide sammen med.
Dessverre fikk han en sykdom som reduserte hans arbeidsevne, slik at han ikke lenger kunne bidra i foreningens arbeid.
Hamarvik Båtforening vil rette en stor takk til Arne for hans innsats for båtforeninga, og for å ha bidratt til et hyggelig fritidsbåt-miljø i grenda. Våre tanker går til hans nærmeste familie.
Vi lyser fred over Arnes Hammerviks minne.

Med vennlig hilsen fra
Hamarvik Båtforening